लेडीज फस्ट मग ‘आई शेवटी का जेवते’ ?


लेडीज फस्ट मग ‘आई शेवटी का जेवते’ ?

प्रश्न सरळ आणि साधा आहेआपल्या अवती भोवती असे अनेक प्रश्न आपल्याला कदाचित माहित नसतातकदाचित ते आपल्या जवळ असूनही आपण त्या गोष्टीपर्यंत पोहचत नाहीतपृथ्वीवरचा स्वर्ग म्हणजे आईआईविना जीवन व्यर्थ आहेजगातली सर्व ताकद एकीकडे व फक्त एकटी आई एकीकडे अशी ही आईची व्याख्या आहेम्हणतात ना आकशाचा कागद आणि समुद्राची शाई जरी केली तरी आईविषयी निबंध लिहिला जाऊ शकणार नाही कारण ते सुध्दा कमी पडेल. "स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारीहे अगदी तंतोतंत खरं आहेज्याच्याजवळ आई नाही त्याला विचारा आई खरंच काय असतेआईची व्याख्या इतक्या सहज कोणीच करु शकत नाहीदेवाला प्रत्येकाडं वेळ देणं होत नाही त्यामुळं त्या परमेश्वरांन आईच्या रुपात आपल्यावर माया करत आहेआई वडीलांएवढं प्रेम जगाच्या पाठीवर कोणीच करु शकत नाहीस्त्रीमध्ये नवनिर्माण करण्याची क्षमता असतेतिच्यामध्ये असणारी सकरात्मक उर्जा परिवर्तन करण्याची हिम्मत असतेप्रत्येक स्त्री कोणाची तरी आईबहिणपत्नीमुलगी असतेआईएवढं महान व्यक्तीमत्व जगात कोणीच नाहीआपल्या परिवारासाठी रक्ताचं पाणी करुन आपला परिवार सांभाळत असते ती आई असतेसकाळी लवकर उठून सर्वांना सकाळाचा प्रत्येकाच्या चवदार आवडीचा नाष्ता खायला देते ती आई असते, बापाचा फाटलेला सदरा शिऊन मुलाला ऐपत नसतांना देखील शाळेत इतर मुलं नावं ठेवतील म्हणून कर्ज काढून का होईना पण नवीन शर्टबुट व इतर चैनीच्या सर्व गोष्टी उपलब्ध करुन देते ती आई असतेआपल्या बापाचा मार खाते पण मुलांना रागवू देत नाही ती आई असते, मुलांनी काही खोडया केल्या तर ती गोष्ट  वडीलांपर्यंत न जाऊ देत आपल्या मुलांनं काहीच केलं नाही असं बाबाला समजाऊन सांगणारी आई असतेमुलगा अगर परदेशी जातोय असं म्हटल्यावर डोळयात टचकन् पाणी येणारी पहिली आईच असतेलेकरु परगावी शिकायला आहे त्याला वेळेवर जेवण करतब्येतीकडं नीट लक्ष दे म्हणणारी फक्त आईच आसतेपरिक्षेमध्ये मार्क कमी पडले तर बाबा रागावतात पण डोक्यावरुन हात फिरवुन पुन्हा चांगला अभ्यास कर म्हणून आपल्या मुलांना सकारात्मक उर्जा देणारी व हिम्मत देणारी आई असतेआई हे दोन अक्षरी नाव नसून तो एक मोठा विचार आहेआई हे एक विश्व आहेप्रेम व त्यागाचं प्रतीक म्हणजे आईत्याग काय असतो हा विषय जगातल्या प्रत्येकांन आईकडून शिकावाअनेकवेळेला गरीबीच्या व हालाखिच्या परिस्थितीमध्ये असतांना पोटाची खळगी भरण्याची भ्रांत असतांना आपल्या लेकरांसाठी स्वतः आर्धी भाकरी खाऊन मुलांना पोटभर जेऊ घालणारी आई आज वृध्दाश्रमात दिसत आहे. असं दृष्य पाहिल्यावर मन खिन्न होतं. तुमच्यासाठीसंसारासाठीतुमच्या शिक्षणासाठीनोकरीसाठी जे काही असेल तुम्ही म्हणाता ना की मी यश मिळवलं आहे पण हे वाक्य साफ चुकीचं आहेआई हयात असो व नसो तिच्याशिवाय तुम्ही शुन्य आहात हे लक्षात असू दयातुम्ही मिळवलेल्या यशाच्या पाठीमागे आईच सर्वस्वी असते हे मात्र शंभर टक्के सत्य आहे.

सर्वात महत्वाचा प्रश्न, आता जागतीक पातळीवर सर्वत्र लेडीज फस्ट म्हणून डंका वाजत असतांना प्रत्येकांच्या घरी पृथ्वीवरचा स्वर्गसर्वांची माय माऊली सर्वात शेवटी का जेवते ती सर्वांबरोबर का नाही जेवततिला बाबा आणि मुलांसोबत जेवणाची का नाही मुभा हा सवाल डोक्यात ठासून भरा आणि इथून पुढं आई सर्वांसोबतच जेवली पाहिजे असा बदल आपल्या परिवारामध्ये नक्कीच करा ही कळकळीची सर्वांना विनंती आहेअसे अनेक विविध प्रश्न आपल्या सभोवतालीच असतात परंतू आपल्याला ते दिसत नाहीत हे दुर्देव आहेयापुढे आई मुळीच सर्वांची जेवणं झाल्यानंतर जेवण करणार नाही अशी शपथ घ्यातिला सर्व परिवारासोबत घेऊनच जेवायला बसाबस या लेखातून एवढंच सांगायचं आहेअसं अनुकरण सर्वजण कराल हीच अपेक्षा.

 

- शंकर चव्हाण, (महाराष्ट्र राज्य), 9921042422 

Write to : hr.shankarchavan@gmail.comComments

दर्जेदार साहित्य वाचा :

साहेब ! मी शेतकरी बोलतोय …

लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ हरवत चाललाय !

आई माझी मायेचा सागर …

राहुल जोगदंडची “यशोगाथा” आनंदगाव ते दुबई जीवनप्रवास

‘व्यसन एक फॅशन’

स्वत:ला आवडले तसं जगा, कारण आयुष्यात वन्समोर नाही !

ऑटोमेशन इंजिनियर बालाजी शेषेराव चव्हाण या तरुणाचा "नांदगाव ते जर्मनी" संघर्षमय प्रवास

माणुसकी हरवलेला माणुस ...

अै बाप पोरगं संभाळ ! शेंबडं खूनं करायलंय …